Jag åt bokstaven A som trillade ut ur ditt öra

voice + percussion (2004)

Commissioned by Svenska Rikskonserter for Duo Ego (Monica Danielsson och Per Sjögren). Dedicated to Duo Ego and Arvid Torstensson, who whispered in the composer's ear.

[I ate the letter A that fell out of your ear]

Sångerskan talar, sjunger och spelar slagverk; slagverkaren likaså. Genom en delning (eller fördubbling) av arbetsuppgifterna, blir gränsen mellan de två musikernas roller vag. En mening - styckets titel - varieras semantiskt, fonemiskt, symboliskt och retoriskt. Den blir upphuggen i små beståndsdelar, utsträckt och musikaliserad. Ett till största delen långsamt och kontinuerligt transformerande flöde är interfolierat med raska urladdningar av text, som hänvisar till andra sätt att tolka meningen. Nyckelord: EGO, Arvid, rgbmix, gagaku, nätverk.

Scorepage [pdf]

Score [pdf]